Home / Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 7

Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7

a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ? Trả lời –  Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm: + Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn). + Ưy ban nhân dân xã (phường, thị …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7

a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em. Trả lời –       Xin cấp giấy khai sinh. –       Sao giấy khai sinh. –      Xác nhận lý lịch b)   Theo em, trong …

Đọc tiếp »