Home / Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 6

Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 6

Trả lời gợi ý Bài 18 trang 46 SGK GDCD lớp 6

a)  Theo em, Phượng có thể đọc thư gửi Hiền mà không cần sự đồng ý của Hiền không ? Vì sao ? Trả lời Phượng không được đọc thư của Hiền, vì đó không phải là thư của Phượng. Dù Hiền là bạn thân của Phượng nhưng nếu không …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 18 trang 47 SGK GDCD lớp 6

a)   Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là thế nào ? Trả lời –   Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là một trong những quyền …

Đọc tiếp »