Home / Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 12

Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 12

Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là: a. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh. b. Mọi công dân được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước? GỢI Ý LÀM BÀI Mối liên hệ giữa pháp luật và kinh tế, văn hóa xã hội,với sự phát triển bền vững …

Đọc tiếp »

Câu 11 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: …tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động …

Đọc tiếp »

Câu 8 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường? GỢI Ý LÀM BÀI Để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội? GỢI Ý LÀM BÀI Cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội vì: –  Một đất nước phát triển …

Đọc tiếp »

Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12

Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:   STT                        Lĩnh vực   Tên văn bản Pháp luật về kinh doanh Pháp luật về văn hóa Pháp luật về xã hội 1 Hiến pháp       2 Luật …

Đọc tiếp »

Câu 10 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này? GỢI Ý LÀM BÀI Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của …

Đọc tiếp »

Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Theo em, việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người có liên quan gì đến hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây ở Việt Nam? GỢI Ý LÀM BÀI –  Môi trường của chúng ta đang bị tàn phá nặng nề. Một …

Đọc tiếp »