Home / Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 11

Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 11

Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh. Gợi ý làm bài: Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh: –         Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh. Gợi ý làm bài: –         100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định. –         Cá nhân bắt đươc kẻ …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh? Gợi ý làm bài: –         Quốc phòng và an ninh gắn bó chặt chẽ và hỗ trợ nhau cùng thực hiện nhiệm vụ: …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là: a.     Toàn dân. b.    Quân đội nhân dân. c.      Công an nhân dân. d.    Quân đội nhân …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh. Gợi ý làm bài: –         Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vì vậy, công dân có trách nhiệm trong …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết? Gợi ý làm bài: –         …

Đọc tiếp »

Bài tập câu 6 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua. Gợi ý làm bài: –         Một số thành tựu nổi bật năm 2016: + Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có các chuyến thăm chính thức đến các quốc gia như …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại? Gợi ý làm bài: –         Để góp phần vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, mỗi công dân cần phải: + Tin …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta. Gợi ý làm bài: Những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta: –         Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, …

Đọc tiếp »