Home / Chuyên mục: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Chuyên mục: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học – Ngắn gọn nhất

Câu 1: Cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học. * Giá trị nhận thức – Cơ sở của giá trị nhận thức: Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được …

Đọc tiếp »