Home / Chuyên mục: Ét-môn-đô A-mi-xi

Chuyên mục: Ét-môn-đô A-mi-xi

Soạn bài : MẸ TÔI

(Ét-môn-đô đơ A-mi-xi) VỀ TÁC GIẢ Ét-môn-đô A-mi-xi (1846-1908) là nhà văn I-ta-li-a, người đã viết bộ sách giáo dục Những tấm lòng cao cả nổi tiếng (trong đó có đoạn trích Mẹ tôi). Ngoài ra, ông còn là tác giả của những cuốn sách như Cuộc đời của những …

Đọc tiếp »