Home / Chuyên mục: Đồ Sơn

Chuyên mục: Đồ Sơn

Thuyết minh về lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn-Hải Phòng

Dù ai buôn đâu bán đâu, Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về, Dù ai buôn bán trăm nghề, Mồng chín tháng tám thì về chọi trâu” Lễ hội chọi trâu có từ bao giờ và bắt đầu từ đâu thì không ai biết, nhưng những truyền thuyết về …

Đọc tiếp »