Home / Chuyên mục: Địa lý lớp 9

Chuyên mục: Địa lý lớp 9

Dân cư và lao động – Địa lý lớp 9

1. Gia tăng dân số của địa phương – Số dân. – Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm. – Gia tăng cơ giới. – Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số. – Tác động của gia tăng dân số tới đời …

Đọc tiếp »

Kinh tế (tiếp theo) – Địa lý lớp 9

2. Các ngành kinh tế a) Công nghiệp (kể cả tiểu, thủ công nghiệp) – Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố). – Cơ cấu ngành công nghiệp : + Cơ cấu theo hình thức sở hữu. + Cơ cấu theo ngành (chú …

Đọc tiếp »

Kinh tế – Địa lý lớp 9

1. Đặc điểm chung – Tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì Đổi mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phố). – Nhận định chung về trình độ phát triển kinh …

Đọc tiếp »