Home / Chuyên mục: Địa lý lớp 8

Chuyên mục: Địa lý lớp 8

Bài 3 – Trang 86 – SGK Địa lí lớp 8

Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nước ta hiện nay? Trả lời Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện. – Hội nhập …

Đọc tiếp »

Bài 1 – Trang 86 – SGK Địa lí lớp 8

Căn cứ vào hình 24.1 (SGK trang 87) tính khoảng cách (kilômét) từ Hà Nội tới thủ đô các Hướng dẫn -Xác định trên bản đồ thủ đô các nước Đông Nam Á (hình 24.1). – Đo, tính khoảng cách từ Hà Nội tới thủ đô các nước. Chú ý, …

Đọc tiếp »

Bài 2 – Trang 91 – SGK Địa lí lớp 8

Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta? Trả lời – Thuận lợi: Biển giàu tài nguyên sinh vật biển (cá, tôm, mực, san hô,…), khoáng sản (dầu khí, khoáng sản kim loại, phi kim loại), …

Đọc tiếp »