Home / Chuyên mục: Địa lý lớp 6

Chuyên mục: Địa lý lớp 6

Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 SGK Địa lý 6

Câu 1. Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy? Trả lời: Sự sinh trưởng và phát triển của thực vật ở rừng mưa nhiệt đới rất mãnh liệt: có nhiều cây …

Đọc tiếp »

Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6

Bài tập 1: Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. Trả lời: Ảnh hưởng của khí hậu tới sự phân bố thực, động vật thế giới rất rõ rệt, thể hiện ở chỗ: –    Tuỳ theo đặc điểm khí hậu …

Đọc tiếp »