Home / Chuyên mục: Địa lý lớp 10

Chuyên mục: Địa lý lớp 10

Bài 1 trang 163 sgk Địa lí lớp 10

Thế nào là sự phát triển bề vững? Hướng dẫn giải: Phát triển bền vững là phát triển để thỏa mãn các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai Hãy like để ủng hộ …

Đọc tiếp »

Bài 3 trang 163 sgk Địa lí lớp 10

Các nước đang phát triển gặp những khó khăn gì về mặt kinh tế- xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường? Hướng dẫn giải: – Các nước đang phát triển phần lớn là các nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế- xã hội. Vì thế, để phát …

Đọc tiếp »

Bài 1 trang 161 sgk Địa lí lớp 10

Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào? Hướng dẫn giải: – Môi trường tự nhiên xuất hiện trên bề mặt Trái Đất không phụ thuộc vào con người’. Con người tác động vào tự nhiên, làm cho nó bị thay đổi, nhưng các …

Đọc tiếp »

Bài 2 trang 161 sgk Địa lí lớp 10

Em hãy lấy ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm? Hướng dẫn giải: – Lịch sử đã chứng minh quan điểm đó là sai lầm và vạch ra ràng: sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng diễn …

Đọc tiếp »

Bài 2 trang 163 sgk Địa lí lớp 10

Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thế giới? Hướng dẫn giải: Các vấn đề môi trường nhìn chung đều có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia như hiệu ứng nhà kính, lỗ …

Đọc tiếp »