Home / Chuyên mục: đề cương ôn tập môn vật lý lớp 11 học kỳ 2

Chuyên mục: đề cương ôn tập môn vật lý lớp 11 học kỳ 2

Bài 3 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 3. Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 khi tiến hành thí nghiệm này được không ? Nếu biết, em hãy nói rõ nội dung này thuộc phần nào của bài thí nghiệm. Hướng dẫn giải: Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ …

Đọc tiếp »

Bài 2 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 2. Trình bày phương pháp đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đã được thực hiện trong thí nghiệm này. Vẽ ảnh thật của một vật thật AB đặt vuông góc với trục chính của một hệ hai thấu kính đồng trục L, L0. Cho biết thấu kính phân …

Đọc tiếp »

Giải bài tập 5 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 5. Hãy cho biết những nguyên nhân nào có thể gây nên sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thí nghiệm này. Hướng dẫn giải: Nguyên nhân chủ yếu gây nên sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự thấu …

Đọc tiếp »

Bài 4 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 4. Hãy nói rõ cách xác định đúng vị trí ảnh rõ nét của một vật hiện trên màn ảnh đặt ở phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính. Hướng dẫn giải: Có thể xác định  đúng vị trí ảnh rõ nét của một vật …

Đọc tiếp »

Làm bài 6 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 6. Có thể thực hiện phép đo tiêu cự f của thấu kính phân kì L bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ L0, nhưng vật thật được đặt gần thấu kính hội tụ hơn so với thấu kính phân kì được không ? Nếu biết, …

Đọc tiếp »