Home / Chuyên mục: Công nghệ lớp 7

Chuyên mục: Công nghệ lớp 7

Câu 2 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Những công việc của quản lý ao là gì ? Hướng dẫn trả lời – Kiểm tra ao nuôi tôm cá – Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm cá – Kiểm trả đăng ,cống vào mùa lũ – Kiểm tra màu nước ,thức ăn và hoạt động của cá tôm  vào …

Đọc tiếp »

Câu 2 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản ? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo quản mà e biết ? Hương dẫn trả lời Vì: – Hạn chế hao hụt về chất lượng của sản phẩm. – Đảm bảo giữ nguyên liệu cho chế biến phục vụ trong nước và …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ? Hướng dẫn trả lời Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý cần tiến hành các biện pháp : + Tận dụng tối đa diện tích mặt …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Nếu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản ? Hướng dẫn trả lời ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường là: + Để có sản phẩm sạch phục vụ đời sống con người + Để ngành chăn nuôi thuỷ sản phát triển bền vững và hàng …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hay nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản mà địa phương em đã thực hiện ? Hướng dẫn trả lời Một số biện pháp ở địa phương em về bảo vệ môi trường thuỷ sản : Lắng (lọc) dùng hệ thống ao (bể chứa ) có thể tích từ …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày tóm tắt một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ? Hướng dẫn trả lời Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thuỷ sản: – Khai thác với cường độ cao mang tính huỷ diệt – Phá hoại rừng đầu nguồn …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá ? Hướng dẫn trả lời Có 2 phương pháp: – Đánh tỉa thả bù -Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao. Phương pháp đánh tỉa thả bù: là thu hoạch những cá thể đã đạt chuẩn thực phẩm, sau đó …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào ? Hướng dẫn trả lời Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm.. Phương pháp công nghiệp tạo ra các sản phẩm đồ hộp Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày tóm tắt biện pháp chăm sóc tôm ,cá ? Hướng dẫn trả lời Chăm sóc tôm, cá: – Thời gian cho ăn: vào buổi sáng từ 7-8 giờ. – Cách cho ăn: cần phải cho ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng theo yêu …

Đọc tiếp »