Home / Chuyên mục: Công nghệ lớp 10

Chuyên mục: Công nghệ lớp 10

Câu 1 trang 181 SGK Công nghệ 10

Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ. Trả lời: Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có 2 đặc trưng cơ bản, đó là tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa: + Tính tập trung thể hiện quyền lực của tổ chức tập trung …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 181 SGK Công nghệ 10

Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào? Trả lời: – Vốn của chủ doanh nghiệp (vốn tự có) là vốn riêng của chủ doanh nghiệp hoặc do tích lũy được từ quá trình kinh doanh để tái đầu tư vào hoạt động của doanh nghiệp. …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 181 SGK Công nghệ 10

Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trả lời: + Doanh thu và thi phần là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp về quy mô. – Doanh thu lớn và …

Đọc tiếp »

Câu 2 trang 181 SGK Công nghệ 10

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì? Trả lời: Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là khâu quan trọng, nó góp phần thực hiện các mục tiêu xác đinh của doanh nghiệp và biến các kế hoạch của doanh …

Đọc tiếp »

Câu 6 trang 181 SGK Công nghệ 10

Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trả lời: Biện pháp 1 : Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiêp Trong nền kinh tế thị trường, xác định cơ hội kinh doanh là điều kiên quan trọng đối với doanh …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 181 SGK Công nghệ 10

Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp. Trả lời: Hạch toán kinh tế là việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh (doanh thu) của doanh nghiệp. Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp Hạch …

Đọc tiếp »