Home / Chuyên mục: CHƯƠNG IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chuyên mục: CHƯƠNG IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Biên bản hệ thống dùng để làm gì? Trả lời: Tuân thủ nghiêm chỉnh các quiđịnh bảo mật của hệ thống như: – Không tìm cách lấy cắp mật khẩu của người khác. – Không làm lây lan virus,… – Định kì thay đổi mật khẩu. Hãy like để ủng …

Đọc tiếp »