Home / Chuyên mục: Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chuyên mục: Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 141 – 143 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Về chính trị: – Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt). – Thành lập Liên minh Việt – Miên – Lào để tăng cường …

Đọc tiếp »

Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương

Dựa vào kiến thức bài 19 sgk Lịch sử 12 để phân tích, chứng minh. Lời giải chi tiết – Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava. Đây là quân bài cuối cùng của Pháp, Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. …

Đọc tiếp »

Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Lời giải chi tiết 1. Hoàn cảnh lịch sử: – Thế giới: + Hệ thống xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ. + Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1/10/1949). – Trong nước: + Nhiều nước công nhận độc …

Đọc tiếp »

Nêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Dựa vào kiến thức sgk bài 18 và suy luận tìm ra 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu. Lời giải chi tiết – Ngày 12/12/1945, ban Thường vụ Trung ương đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến. – Ngày 19/12/1946, mở đầu kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch …

Đọc tiếp »