Home / Chuyên mục: CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

Chuyên mục: CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12

Bài 1. Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Trả lời: – Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống …

Đọc tiếp »

Đáp án câu 3 trang 185 SGK Sinh học 12

Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau, vào 1 ngày có gió lớn, 1 cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó. …

Đọc tiếp »

Bài 3, 4, 5 trang 180 SGK Sinh 12

Bài 3. Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch. Trả lời: Sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và đối dịch: Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài trong quần xã, ngược …

Đọc tiếp »

Bài 4 trang 185 SGK Sinh 12

Bài 4. Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hành động “tự đào huyệt chôn mình” của diễn thế sinh thái được không? Tại sao? Trả lời: Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể …

Đọc tiếp »