Home / Chuyên mục: Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng

Chuyên mục: Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng

Phân tích bài thơ Bài ca lưu biệt của Huỳnh Thúc Kháng

  Huỳnh Thúc Kháng (1875-1947) đậu tiến sĩ dưới triều Nguyễn, không làm quan. Văn chương lỗi lạc, khí tiết sáng ngời, giàu lòng yêu nước thương dân, suốt đời hi sinh phân đấu cho độc lập, tự do của dân tộc. Cụ là một trong những người cầm đầu …

Đọc tiếp »