Home / Chuyên mục: Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Chuyên mục: Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Câu 3 trang 84 SGK Tin học 7

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu  Lời giải : Các bước tạo biểu đồ : B1: Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần biểu diễn bằng biểu đồ. B2: Nháy nút Chart Wizard. Chương trình bảng tính sẽ hiển …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 84 SGK Tin học 7

Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ. Lời giải :  Mục đích  của việc sử dụng biểu đồ: biểu diễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sanh, dự đoán xu hướng tăng – giảm của dữ liệu. Hãy like để ủng hộ …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 84 SGK Tin học 7

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em a) nháy nút trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp; b) phải xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ. Hãy chọn phương án ghép đúng. Lời giải : Muốn …

Đọc tiếp »

Câu 2 trang 84 SGK Tin học 7

Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất. Lời giải :  Có 3 dạng biểu đồ thường gặp nhất : – Biểu đồ hình cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột. – Biểu đó đường gấp khúc: dễ dành dự đoán xu hướng tăng-giảm …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 84 SGK Tin học 7

Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó: a) không có biểu đồ được tạo ra .  b) biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định Hãy chọn phương án ghép đúng. Lời giải : Khi tạo biểu đồ, …

Đọc tiếp »