Home / Chuyên mục: Bài 7. Tây Âu

Chuyên mục: Bài 7. Tây Âu

Trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 bài 7 để trả lời. Lời giải chi tiết – Giai đoạn 1945-1950: Nhiều nước Tây Âu lần lượt gia nhập tổ chức Bắc Đại Tây Dương do Mĩ đứng đầu. Các nước Tây Âu trở …

Đọc tiếp »