Home / Chuyên mục: Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Chuyên mục: Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12

Bài 1. Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Trả lời: – Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống …

Đọc tiếp »

Bài 3, 4, 5 trang 180 SGK Sinh 12

Bài 3. Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch. Trả lời: Sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và đối dịch: Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài trong quần xã, ngược …

Đọc tiếp »