Home / Chuyên mục: Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Chuyên mục: Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giải bài tập Bài 2 trang 170 SGK Sinh 12

Đề bài Một quần thể có kích thước ổn định thì 4 nhân tố là mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và mức độ nhập cư có quan hệ với nhau như thế nào? Lời giải chi tiết Một quần thể có kích thước …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 5 trang 165 SGK Sinh 12

Đề bài Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì? A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường. B. Các cá thể tận dụng được …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12

Đề bài Thế nào là mật độ cá thể của quần thể? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào? Lời giải chi tiết – Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể của …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 4 trang 170 SGK Sinh 12

Đề bài Mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và nhập cư của quần thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số? Lấy ví dụ của Việt Nam để minh hoạ. Lời giải chi tiết – Sức sinh sản: tỉ lệ …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 3 trang 170 SGK Sinh 12

Đề bài Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như thế nào? Lời giải chi tiết Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học cùa quần thể khác với tăng trưởng thực tế: – Tăng trưởng quần thể theo tiềm năng sinh …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12

Đề bài Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó. Lấy ví dụ minh hoạ. Lời giải chi tiết Các cá thể trong quần thể có thể phân bố theo nhóm, đồng đều hoặc ngẫu nhiên. …

Đọc tiếp »