Home / Chuyên mục: Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Chuyên mục: Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Giải bài tập Bài 1 trang 159 SGK Sinh 12

Đề bài Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật? A. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. B. Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài. C. Các cá thể trong quần …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 3 trang 160 SGK Sinh 12

Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện mối quan hệ nào trong quần thể? Lối sống bầy đàn ở động vật đem lại cho quần thể những lợi ích gì? Lời giải chi tiết Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 2 trang 160 SGK Sinh 12

Đề bài Hãy nêu các ví dụ về quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. Tại sao nói quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể là các đặc điếm thích nghi của sinh vật với môi trường sống, …

Đọc tiếp »