Home / Chuyên mục: Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Chuyên mục: Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Giải bài tập Bài 5 trang 155 SGK Sinh 12

Đề bài: Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau) sống ở vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có kích thước cơ thế lớn hơn kích thước cơ thể của động vật hàng nhiệt ở vùng nhiệt …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 4 trang 155 SGK Sinh 12

Đề bài: Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm của thực vật do tác động của ánh sáng và ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó. Bảng 35.2. Tác động của ánh sáng tới thực vật Tác động của ánh sáng Đặc điểm cùa thực vật …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 2 trang 155 SGK Sinh 12

Thế nào là giới hạn sinh thái ? lấy ví dụ minh họa về giới hạn sinh thái của sinh vật Lời giải chi tiết Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 1 trang 154, 155 SGK Sinh 12

Đề bài Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó. Bảng. Ảnh hưởng của một số nhân …

Đọc tiếp »