Home / Chuyên mục: Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Chuyên mục: Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 24 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 23 để trả lời Lời giải chi tiết * Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc: – Tháng 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc …

Đọc tiếp »

Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 20, 21 để trả lời. Lời giải chi tiết * Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: – Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 …

Đọc tiếp »