Home / Chuyên mục: Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Chuyên mục: Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Lời giải chi tiết 1. Hoàn cảnh lịch sử: – Thế giới: + Hệ thống xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ. + Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1/10/1949). – Trong nước: + Nhiều nước công nhận độc …

Đọc tiếp »

Nêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Dựa vào kiến thức sgk bài 18 và suy luận tìm ra 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu. Lời giải chi tiết – Ngày 12/12/1945, ban Thường vụ Trung ương đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến. – Ngày 19/12/1946, mở đầu kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch …

Đọc tiếp »

Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947?

Lời giải chi tiết – Đảng chủ trương củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. – Mặt trận chính trị: + Đầu năm 1949: tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng …

Đọc tiếp »