Home / Chuyên mục: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Chuyên mục: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Em có nhận xét gì về về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 ?

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, đánh gí và đưa ra nhận xét cụ thể. Lời giải chi tiết – Về quy mô: rộng lớn, diễn ra rộng khắp cả nước, trên nhiều mặt trận. đặc biệt như phong trào Đông Dương đại hội, “đón rước”, các cuộc …

Đọc tiếp »