Home / Chuyên mục: Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935

Chuyên mục: Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935

Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Dựa vào sgk Lịch sử trang 96 để trả lời. Lời giải chi tiết Hoạt động khôi phục phong trào nước ra rất phong phú về hình thức và nội dung: –  Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục; đảng viên …

Đọc tiếp »

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 95 để trả lời. Lời giải chi tiết *Ý nghĩa lịch sử     – Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương. – Khối liên minh công – nông hình …

Đọc tiếp »