Home / Chuyên mục: Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Chuyên mục: Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa

Giải bài tập Bài 2 trang 82 SGK Lịch sử 12 dựa vào sgk trang 81, 82 để lập bảng sự kiện Lời giải chi tiết Thời gian Nội dung hoạt động Ý nghĩa 18/6/1919 Gửi tới hội nghị Véc xai bản Yêu sách của nhân dânAnNam, đòi Chính phủ …

Đọc tiếp »