Home / Chuyên mục: Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chuyên mục: Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó, hãy nêu rõ thế nào là những thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 74, 75 để phân tích tìm ra câu trả lời. Lời giải chi tiết *Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay: 1. Các nước ra sức điều chỉnh chiến …

Đọc tiếp »