Home / Sinh học

Sinh học

Bài 3, 4 trang 190 SGK Sinh 12

Bài 3. Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điếm gì giống và khác nhau? Trả lời: Mộl hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo có những điếm giống và khác nhau: – Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đều có …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2 trang 194 SGK Sinh 12

Bài 1. Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn Trả lời: – Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2 trang 190 SGK Sinh 12

Bài 1. Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? Trả lời: – Khái niệm hệ sinh thái: Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sống của quần xã (sinh cảnh). Các …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12

Bài 1. Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Trả lời: – Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống …

Đọc tiếp »

Đáp án câu 3 trang 185 SGK Sinh học 12

Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau, vào 1 ngày có gió lớn, 1 cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó. …

Đọc tiếp »