Home / Lịch sử / Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945)

Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945)

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 118 để trả lời.

Lời giải chi tiết

– Khẳng định các quyền cơ bản của con người như: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

– Vạch trần tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp.

– Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy.

 Tuyên ngôn độc lập là một văn bản pháp lý khẳng định các quyền của con người cũng như dân tộc Việt Nam.

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét. Lời giải chi tiết …