Home / Wiki tổng hợp / Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam từ cuối thế kỉ xix đến năm 1954

Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam từ cuối thế kỉ xix đến năm 1954

[ MĨ THUẬT 7 ] Bài 14 MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954

– Nắm được nội dung chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển nền mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954. – Hiểu sự phát triển mĩ thuật Việt Nam trong từng giai đoạn. – Nhớ được năm thành lập trường Cao đẳng Mĩ thuật Việt Nam, 1 số họa sĩ, 1 số tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954. – Nhớ được 1 vài các hoạt động của các họa sĩ trong cách mang tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp.

I/ Vài nét về bối cảnh xã hội.

– Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta.

– Năm 1930 Đảng công sản Việt Nam thành lập.

– Năm 1945 cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước công – nông ra đời.

– Các họa sĩ hăng hái tham gia kháng chiến và đã có mắt trên mọi chiến lũy với tư các là người chiến sĩ – nghệ sĩ cách mạng.

II/ Một số hoạt động mĩ thuật.

* Giai đoạn 1 (từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930)

– Đặc điểm:

+ Chịu ảnh hưởng của mĩ thuật Trung Hoa và Pháp.

+ Hội họa chưa có gì đáng kể.

– thành tưu mĩ thuật:

+ 1901 thành lập trường mĩ

nghệ thủ dầu một.

+ 1913 trường mĩ nghệ trang trí và đồ họa Gia Định.

+ 1925 Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương.

* Giai đoạn 2 (từ năm 1930 đến năm 1945)

– Đặc điểm:

+ Hình thành phong cách nghệ thuật đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau.

+ Chất liệu sơn dầu và sơn mài được sử dụng chủ yếu.

– thành tưu mĩ thuật:

+ 1943 Thiếu nữ bên hoa huệ; 1944 Hai thiếu nữ và em bé…

* Giai đoạn 3 (từ năm 1945 đến năm 1954)

– Đặc điểm:

+ Chủ yếu vẽ tranh cổ động và kí họa.

+ Đề tài phản ánh không khí toàn quốc kháng chiến, toàn dân kháng chiến.

– thành tưu mĩ thuật:

+ 1952 thành lập trường mĩ thuật kháng chiến.

+ Tác phẩm: cuộc họp, trận tầm vu…

Hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Học bài cũ theo nội dung câu hỏi SGK

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Xem phim cuồng đao ngự thiên thần đế phần 4 full thuyết minh

Phim Ngự Thiên Thần Đế – Loạn Thế Cuồng Đao: Diệp thanh vũ con trai tuyết quốc …