Home / Tiếng anh / Mạo từ bất định a /an (The indefinite article)

Mạo từ bất định a /an (The indefinite article)

+ Hình thức a được dùng trước một tử bắt đầu bằng một phụ âm, hay một nguyên âm có âm là phụ âm.

Ví dụ : a man (một người đàn ông), a hat (một cái nón), a university (một trường đại học), a European (một người châu Au), a one way street (một con đường một chíẻu).

+ Hình thức an được dùng trước những từ bắt đầu bằng một nguyên âm

an apple (một trái táo), an island (một hòn đảo), an Uncle (một ông chú), an egg (một quả trứng), an onion (một củ hành), an hour (một giờ đồng hồ).

+ Hay bằng các mẫu tự đặc biệt được đọc như một nguyên âm :

an L-plate (một tẩm bảng gắn ờ xe tập lãi), an MP (một. quân cảnh), an SOS (một tín hiệu cấp cứu), an -X- (một chử “X”)

+ A / An có hình thức giống nhau ở tất cã các giống.

a man (một. người dán ông),  a woman (một phụ nữ), an actor (một nam diễn viên), an actress (một nữ diễn viên), a table (một cái bàn)

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

A. ANIMALS AND PLANTS (Động vật và thực vật) trang 166 tiếng anh 6

GRAMMAR CÂU HỎI VỚI “WHY…?” Từ hỏi WHY được dùng để hỏi li do hoặc …