Home / Lịch sử / Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 1 trang 74 SGK Lịch sử 12

Dựa vào kiến thức đã học và tóm lược những sự kiện chính nhất.

Lời giải chi tiết

Niên biểu

Sự kiện

1945 – 1991 – Trật tự hai cực Ianta ra đời

– Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh.

– Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản lần lượt trở thành những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

– Chiến tranh lạnh diễn ra gây nên tình trạng căng thẳng trong quan hệ quốc tế.

– Cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật mang lại những thành tựu quan trọng đối với nhân loại, ra đời xu thế “toàn cầu hóa”.

1991 – 2000 – Trật tự hai cực tan rã.

– Thế giới phát triển theo xu thế mới.

– Ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc xung đột.

 

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét. Lời giải chi tiết …