Home / Lịch sử / Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử 12

Dựa vào sgk trang 20 – 24 để trả lời.

Lời giải chi tiết

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1/10/1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.
1953 – 1957 Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên
1959 – 1978 Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.
Từ năm 1978 – 2000 Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chú ý: lựa chọn những sự kiện chính nhất để thống kê.

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét. Lời giải chi tiết …