Home / Lịch sử / Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12

Dựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện.

Lời giải chi tiết

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1945- 1950 Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai
1944 – 1950 Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.
8 – 1 – 1949 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.
1950 – đầu những năm 70 Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
1950 – 1975 Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu.
1973 Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng
Tháng 3-1985 M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ
Tháng 8-1991 Đảo chính M.Goocbachop thất bại
Ngày 25 – 12-1991 chế độ XHXN ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên Bang Cộng hòa XHCN Xô viết.
Ngày 28 – 6 – 1991 Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thế
Ngày 1 – 7 – 1991 Tổ chức hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động

 

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét. Lời giải chi tiết …