Home / Sinh học / Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 189 SGK Sinh học 12

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 189 SGK Sinh học 12

Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo. Nêu các thành phần của hệ sinh thái và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái.

Lời giải chi tiết

VD: Hệ sinh thái đồng lúa

– Thành phần vô sinh: đất, nước, không khí, nhiệt độ

– Thành phần hữu sinh: vi sinh vật, lúa nước, cỏ dại, châu chấu, ếch nhái…

– Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng: bón phân hợp lý, diệt trừ cỏ dại, sâu bệnh, tăng cường hoạt động của thiên địch, …

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Giải bài tập Bài 4 trang 174 SGK Sinh 12

Đề bài Quần thể điều chỉnh mật độ cá thể như thế nào? Khi nào …