Home / Vật lý / Giải bài tập 5 trang 223 sgk vật lý 11

Giải bài tập 5 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 5. Hãy cho biết những nguyên nhân nào có thể gây nên sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thí nghiệm này.

Hướng dẫn giải:

Nguyên nhân chủ yếu gây nên sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự thấu kính phân kỳ trong thí nghiệm này có thể do:

– Không xác định được đúng vị trí ảnh hiện rõ nét nhất trên màn ảnh M;

– Các quang trục của thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ L0 chưa trúng nhau;

– Đèn Đ không đủ công suất để chiếu sáng hoặc dây tóc đèn chưa được điều chỉnh nằm ở tiêu diện của kính tụ quang (lắp ở đầu đèn Đ).

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Bài 2 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 2. Trình bày phương pháp đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đã …