Home / Địa lý

Địa lý

Trình bày đặc điểm địa hình Bắc Mỹ

Đặc điểm địa hình ở Bắc Mỹ được chia thành 3 khu vực địa hình: + Phía tây:    – Hệ thống Cooc-đi-e cao, đồ sộ gồm nhiều dãy núi chạy song song, chạy dài từ alaska đến eo đất Trung Mỹ, dài 9000km độ cao trung bình 3000-4000. Xen …

Đọc tiếp »

Bài 3 – Trang 86 – SGK Địa lí lớp 8

Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nước ta hiện nay? Trả lời Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện. – Hội nhập …

Đọc tiếp »

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta?

– Vùng biển nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. – Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và việc mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, đã cho …

Đọc tiếp »