Home / Công nghệ

Công nghệ

Nêu nhiệm vụ của hệ thống bồi trơn

Câu hỏi 11 trang 164 SGK Công nghệ 11: Nêu nhiệm vụ của hệ thống bồi trơn. Trả lời: – Nhiệm vụ: Đưa dầu đến bôi trơn các bề mặt ma sát của chi tiết để động cơ làm việc bình thường, đồng thời tăng tuổi thọ của các chi …

Đọc tiếp »

Câu hỏi 13 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức (theo sơ đồ cho trước – hình 25.1). Trả lời: – Trường hợp làm việc bình thường : Khi độns cơ làm việc, dầu bôi trơn được bơm 3 hút từ cacte 1 và được lọc sạch …

Đọc tiếp »