Home / Công nghệ / Câu hỏi 13 trang 164 SGK Công nghệ 11

Câu hỏi 13 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức (theo sơ đồ cho trước – hình 25.1).

Trả lời:

– Trường hợp làm việc bình thường : Khi độns cơ làm việc, dầu bôi trơn được bơm 3 hút từ cacte 1 và được lọc sạch ở bầu lọc 5, qua van 6 tới đường dầu chính 9, theo các đường 10, 11 và 12 để đến bôi trơn các bề mặt ma sãĩ của động cơ, sau đó trờ về cacte.

Bầu lọc dầu 5 là loại bầu lọc li tâm, một phần dầu trong bầu lọc được dur J để tạo momen quay cho bầu lọc, sau đó dầu tự chảy về cacte.

– Các trường hợp khác :

+ Nếu áp suất dầu trên các đường vượt quá giá trị cho phép, van 4 sẽ mơ đe một phần dầu chảy ngược về trước bơm.

+ Nêu nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định trước, van 6 đóng lại, dầu đi qua két làm mát 7, được làm mát trước khi chảy vào đường dầu chính 9.

Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/cau-hoi-13-trang-164-sgk-cong-nghe-11-c168a27734.html#ixzz59Y1qUDZ7

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì

Câu hỏi 5 trang 163 SGK Công nghệ 11: Trình bày nguyên lí làm việc của …