Home / Tin học / Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ ……………..

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ ……………..

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ ……………..

Lời giải:

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in đậm

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in nghiêng

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu? Lời …