Home / Tin học / Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản.

Lời giải:

Các thành phần cơ bản của văn bản là từ, câu và đoạn văn.

Ngoài ra, khi soạn thảo văn bản trên máy tính em còn có:

1. Kí tự: Kí tự là con chữ, số, kí hiệu,… Kí tự là thành phần cơ bản nhất của văn bản. Phần lớn các kí tự có thể nhập vào từ bàn phím.

 2. Từ: Từ là dãy các kí tự liên tiếp nằm giữa hai dấu cách hoặc dấu cách dấu xuống dòng. Từ trong soạn thảo văn bản tương ứng với từ đơn trong Tiếng Việt.

3. Dòng: Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải là một dòng.

4. Đoạn: Trong soạn thảo văn bản, đoạn văn gồm một hoặc nhiều câu tiếp nằm giữa hai dấu xuống dòng. Dấu xuống dòng được tạo ra bằng cách nhấn phím Enter.

 5. Trang: Phần văn bản trên một trang in được gọi là trang văn bản.

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu? Lời …