Home / Vật lý / Bài 3 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 3 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 3. Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 khi tiến hành thí nghiệm này được không ? Nếu biết, em hãy nói rõ nội dung này thuộc phần nào của bài thí nghiệm.

Hướng dẫn giải:

Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 trong mục V.2, Bài 35 SGK Vật Lý 11. Sau khi thu được ảnh thật A’B’ lớn hơn vật AB hiện rõ trên màn ảnh M, ta phải đo các khoảng cách d0 từ vật AB và khoảng cách d’0 từ ảnh thật A’B’  đến thấu kính hội tụ L0 để tính tiêu cự f0 của thấu kính này theo công thức (35.1).

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Giải bài tập 5 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 5. Hãy cho biết những nguyên nhân nào có thể gây nên sai số ngẫu …